Disclaimer

Q-Design nv biedt deze website en de gerelateerde inhoud aan op een 'as is' basis en biedt geen enkele garantie t.o.v. de inhoud van deze website.

Q-Design nv representeert noch garandeert dat de informatie die toegankelijk is via deze website, accuraat, compleet of actueel is. Product- en servicespecificaties zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaand bericht.

Noch Q-Design nv, noch de bestuurders, personeelsleden of vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor schade berokkend door of gerelateerd aan het gebruik van deze website.

Deze website bevat "links" naar andere websites. Q-Design nv kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud of de privacy praktijken van deze andere websites. Q-Design nv verschaft deze "links" enkel ter informatie en het voorzien van enige "link" betekent geen garantie vanwege Q-Design nv t.o.v. de inhoud van de websites in kwestie.